2020-09-06 D1-2.jpg 2020-09-06 D1.jpg 2020-09-06 Dames 1-4.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-21.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-36.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-58.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-65.jpg 2020-09-15 teamfoto dames 1.jpg 2020-09-19 zaterdagdiversenzwartwit-23 MA1.jpg 2020-09-19 zwartwith1-groningenh1-17.jpg 2020-09-19 zwartwith1-groningenh1-32.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-13.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-27.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-32.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-6.jpg 2020-09-19 zwartwitmd1-craeyenhoutd1-9.jpg goldcupzwwH1-pushH1-29.jpg goldcupzwwH1-pushH1-41.jpg goldcupzwwH1-pushH1-60.jpg goldcupzwwH1-pushH1-65.jpg goldcupzwwH1-pushH1-71.jpg IMG_2387.JPG IMG_2396.JPG zwartwitheren1-26.jpg
Terug

Waarom het noodzakelijk is voor de vereniging dat u de contributie voldoet

Nieuws afbeelding 26-11 De laatste weken ontvangen wij als bestuur meer en meer vragen over de contributie en waarom deze voldaan moet worden terwijl er niet gehockeyd kan worden. Het lijkt een logische vraag, maar voor onze vereniging is de contributie juist in deze tijd een absolute noodzaak voor het voortbestaan.

Begroting
Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op en gaat het bestuur namens de vereniging verplichtingen aan, opdat alle leden hun sport optimaal kunnen beoefenen.

Deze begroting bestaat enerzijds uit de kosten voor alle activiteiten die nodig zijn om hockey bij Zwart-Wit mogelijk te maken en anderzijds uit de financiering hiervan op basis van de inkomsten. We zullen op beide posten verder ingaan.

De grootste kostenposten:
•    De financiering en huur van de kunstgrasvelden en clubhuis.
Dit is de ‘hypotheek’ die we maandelijks op de lening voor de velden betalen (bijv. waarde van een waterveld is ca. 350.000 Euro).
•    Inkoop horeca clubhuis.
•    Onderhoud en schoonhouden van het gehele complex.
•    Afdrachten aan de KNHB (afdracht per lid).
•    Contracten die we aangegaan zijn met alle trainers voor senioren en junioren die nagekomen dienen te worden.

Ten onrechte wordt gedacht dat wanneer er niet gehockeyd wordt er ook geen kosten gemaakt worden. Dit is niet correct. Er zijn vele vaste kosten en slechts beperkte variabele kosten waarop we zouden kunnen besparen.

Er zijn absoluut een aantal kostenposten die lager uitvallen; denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van schoonmaak en de inkoop voor de horeca. Ook maken we aangepaste afspraken met trainers wanneer er langere tijd niet getraind kan worden. Als bestuur doen wij er alles aan om de kosten en uitgaven zo laag mogelijk te houden in deze tijd.

De 3 belangrijke inkomstenbronnen:
1.    Baromzet (netto)
2.    Sponsoren
3.    Contributie leden

Uitgangspunt aan de inkomstenkant is dat de vereniging probeert de contributie zo laag mogelijk gehouden, door de opbrengsten van bar en sponsoring te maximaliseren.

De pijn zit aan de inkomstenkant
Op dit moment moeten wij constateren dat het opnieuw staken van de competitie voor senioren, het niet aanwezig mogen zijn van publiek en het gesloten blijven van de horeca een serieus nadelige impact heeft op de inkomsten van de vereniging.

Doordat de horeca in het clubhuis verplicht dicht is, loopt de vereniging een zeer substantieel deel van haar inkomsten mis. Daarnaast heeft ook een deel van de sponsoren aangegeven niet langer meer sponsor te kunnen zijn of hun oorspronkelijke afspraken niet volledig te kunnen nakomen door de economische impact van COVID-19 op hun onderneming. Hierdoor valt tussen de 10% en 15% van de inkomsten van de vereniging weg. Dit kunnen wij niet volledig goedmaken door te besparen op onze variabele kosten.

Om de tekorten aan inkomsten zoveel mogelijk te compenseren heeft de vereniging alle mogelijke subsidies aangevraagd (en gelukkig ook verkregen). Echter, deze bedragen compenseren slechts een zeer beperkt deel. Daarnaast zijn wij als bestuur in nauw overleg met de gemeente. De gemeente geeft echter aan dat voorlopig de mogelijkheden beperkt zijn.

Contributie is de noodzakelijke bijdrage van de leden
Een vereniging onderscheidt zich van een bedrijf door het feit dat een vereniging van de leden is en door de leden gedragen wordt. Ieder lid draagt haar of zijn steentje bij, in goede en juist ook slechte tijden. Om financiële gezondheid van de vereniging te kunnen blijven waarborgen, is het, gelet op de huidige lastige situatie, van belang dat alle leden hun bijdrage blijven leveren. Dit begint bij de contributie.

We zijn ons natuurlijk zeer bewust dat dit het tweede seizoen op rij lijkt te worden waarin we minder hockey spelen dan we normaal gesproken gewend zijn. Met name voor de senioren is op dit moment de impact groot.

Het blijft een zeer onzekere periode waarin we nog geen compleet zicht hebben op de uiteindelijke kosten en opbrengsten voor de club. Wij verzoeken dan ook alle leden om allereerst aan de contributieverplichting te voldoen. De ALV (Algemene Ledenvergadering) in juni 2021 is de plaats en het moment waarop er meer inzicht is in de eventuele financiële ruimte en besloten wordt over het mogelijk aanpassen van de contributie. Het is niet aan het bestuur of individuele leden om buiten de ALV om te besluiten om de contributie aan te passen, ook niet in deze coronaperiode.

Samen met de hockeybond koesteren wij de hoop dat voor de senioren het hockeyen en wellicht ook al de competitie weer kan starten in januari/februari, zodat er toch een volledig seizoen gespeeld kan worden. En als daarbij het clubhuis en de horeca ook weer open mogen en er weer publiek langs de lijn mag staan dan zou dat helemaal geweldig zijn.

Met sportieve groet,
Het Bestuur