2020-09-06 D1-2.jpg 2020-09-06 D1-3.jpg 2020-09-06 D1.jpg 2020-09-06 Dames 1-4.jpg 2020-09-06 Dames 1-5.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-21.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-36.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-58.jpg 2020-09-06 ZwartwitH1-GooischeH1-65.jpg IMG_2387.JPG IMG_2396.JPG zwartwitheren1-26.jpg
Terug

Trainingen starten vanaf 6 mei 2020

Nieuws afbeelding 2-5

Beste leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers,

Het bericht dat we – met beperkingen – weer mogen sporten heeft binnen onze club voor veel energie gezorgd. Getuige de reacties die we hebben mogen ontvangen, hebben we er allemaal onwijs veel zin in om binnen de mogelijkheden weer van hockey en een frisse neus te genieten. Dit pakken we met z’n allen op: #samensterk.

Het is inmiddels duidelijk geworden dat het opstarten van de trainingen heel wat voeten in aarde heeft. We moeten ons allemaal realiseren dat dit een eerste stap is naar ‘normaal’ maar dit absoluut nog geen ‘normale’ situatie is. Met veel creativiteit wordt een coronaproof trainingsschema opgezet, worden trainingen met 1,5 meter afstand voorbereid, wordt er veel nagedacht over het desinfecteren van materialen, het brengen en halen van onze kleinste spelertjes en natuurlijk of en hoe we ons mogen bewegen op het sportpark.

Het uitgangspunt is dat we iedereen, voor wie het toegestaan is, weer de mogelijkheid geven lekker te hockeyen. Dit zal met een aangepast programma en minder trainingen zijn binnen de regels die ons worden opgelegd door de overheid. Vooralsnog ons ‘nieuwe normaal’.

We hebben hiervoor heel wat instructies gekregen van het NOC-NSF, de KNHB en gemeente. Met deze laatste hebben we als sportverenigingen tevens wekelijks overleg over de juiste implementatie.
Daarnaast houden we intensief contact met alle Bredase hockeyclubs waarbij we elkaar zoveel mogelijk ondersteunen en ook zoveel mogelijk één lijn aanhouden aangaande de interpretatie van alle instructies.

Als club nemen we de instructies rondom het opstarten van de trainingen zeer serieus en daarbij hebben we ook jouw hulp nodig! Als we #samensterk staan, we met z’n allen de richtlijnen opvolgen en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we de komende periode weer veel hockeyplezier hebben.

In dit kader willen we ook iedereen hartelijk danken voor alle hulp die is aangeboden. Deze hulp hebben we hard nodig en hierover lezen jullie hieronder meer. Zwart-Wit is een prachtige vereniging. Met elkaar gaan we zorgen voor veel hockeyplezier voor iedereen.

Instructies rondom opstarten van de trainingen
Hieronder volgt de concrete informatie over het starten van de trainingen en de instructies die daaromheen gelden. Graag goede nota hiervan nemen. Informatie per team volgt ook via de TC en de manager.

Startdatum
We gaan vanafwoensdag 6 mei van start met de trainingen voor de Jongste Jeugd tot en met de D-lijn en de prestatieteams. De breedteteams (grootste groep) starten vanaf maandag 11 mei opdat we een paar dagen hebben om alles goed in te regelen; het blijft immers een hele verantwoordelijkheid.

De keeperstraining wordt vooralsnog niet opgestart; keepers trainen met hun team mee. De senioren en veteranen mogen helaas nog niet trainen. Het spelen van wedstrijden is ook niet toegestaan.

Trainingsschema
In verband met de 1,5-meterregeling voor de jeugd van 13-18 jaar en alle begeleiders is het trainingsschema aangepast:

·Op elk veld wordt 30 minuten tussenruimte gepland om veilig van en naar het veld te komen en de trainers gelegenheid te geven de materialen neer te zetten;
·De tijden per veld verspringen enigszins zodat er minder teams tegelijkertijd van en naar de velden komen;
·Voor de meeste teams veranderen derhalve de trainingstijden enigszins en voor sommige teams verandert ook een trainingsdag. We rekenen op jullie begrip hiervoor;
·Om ruimte te maken voor alle teams zullen de A1-, B1- en C1-teams 1x minder gaan trainen;
·Voor alle prestatieteams zullen de trainingen in juni ook gebruikt worden als voorbereiding op volgend seizoen. In de planning is hiermee al zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het aangepaste trainingsschema komt dit weekend op de website en in de LISA-app.

Inhoud van de trainingen
Voor Funkey tot en met D-teams verandert er niet veel, want daar geldt geen 1,5-meterregel (behalve dat de trainer 1,5 meter afstand houdt naar de kinderen). Voor de C-, B- en A-jeugd is het een hele uitdaging om 1,5-metertrainingen te verzorgen. We worden hierbij geholpen door de LISA-app (HockeyPraktijk) en de KNHB. Het zal anders zijn dan ‘normaal’, maar met veel creativiteit van onze trainers weten we zeker dat het goede en leuke trainingen worden.

Trainingsmaterialen
De hoofdregel is dat alléén de trainer de materialen met de handen aanraakt: dit geldt ook voor de ballen! De materialen worden iedere dag gedesinfecteerd.

Clubhuis
De kleedkamers, douches en kantine zijn en blijven gesloten. Alleen voor ‘noodgevallen’ is het invalidetoilet te gebruiken (wordt regelmatig schoongemaakt). Ook de EHBO is in het clubhuis uiteraard binnen handbereik.

Velden
De watervelden zullen dagelijks voor aanvang van de trainingen gesproeid worden.

Spelers/trainers
Een paar overzichtelijke en belangrijke punten:
·Was vóór en ná de training je handen thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden;
·Ga thuis nog even naar het toilet voor je naar de training gaat;
·Raak je gezicht niet aan en spuug niet op het veld;
·Neem je eigen volle bidon mee;
·Neem een tweede shirt mee van huis (we gebruiken geen hesjes).

Belangrijk:
·Ben je verkouden en/of heb je koorts: blijf thuis en laat het je trainer weten;
·Kom niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de training aan;
·Ga direct na de training naar huis;
·Volg de bewegwijzering.

Specifiek voor de Jongste Jeugd:
De ouders van de jongste kinderen t/m D-Jeugd dienen via de ZWART-WIT APP onder de tab HOME aan te geven of hun kind wel of niet komt trainen. Klik op V voor aanwezig of X voor afwezig.
Wij hebben dan een goed overzicht en raken geen spelertjes ‘kwijt’.

Zie hieronder het LISA-scherm op de mobiele telefoon waar dit via de app kan worden aangegeven.Instructie rondom de algehele organisatie en oproep vrijwilligers
De organisatie
De algehele organisatie is van wezenlijk belang voor de veiligheid van iedereen.

Hiervoor worden de volgende toezichthouders benoemt:
·Tijdens de trainingen per veld een hockeycoördinator.
Deze is verantwoordelijk voor:
  -De inhoudelijke training
  -Het toezicht (ook wel de coronaverantwoordelijke genoemd);
·2 personen bij de "Kiss & Drive”;
·1 of 2 personen voor de doorstroom bij de fietsenstalling;
·1 persoon in het clubhuis.

Deze mensen zijn herkenbaar aan een (eigen) veiligheidshesje en hun instructie dient zonder discussie te allen tijde te worden opgevolgd.

OPROEP:
Beste ouders/verzorgers/vrijwilligers, wij vertrouwen erop dat we dit samen met jullie kunnen! Wij zien jullie aanmeldingen voor vrijwillige taken graag tegemoet. Tot eind juni hebben we een schema gemaakt waarin we de tijd gelijkmatig verdelen zodat de belasting voor eenieder meevalt. Uiteraard is er koffie/thee voor alle vrijwilligers.

Voor maandag t/m vrijdag geldt dat we dagelijks van 16.00 tot 22.00 uur 4 toezichthouders nodig hebben. We willen dit graag doen in 2 shifts. Een eerste shift van 15:30 tot 18:30 uur en een tweede shift van 18:00 tot 21:30 uur. Voor de zaterdag kunnen we volstaan met 1 shift. Daarnaast zal ‘Handhaving’ van de gemeente steekproefsgewijs een kijkje komen nemen hoe goed we het doen.

Aanmelden kan via de teammanager naar de eigen TC of via [email protected]. Alvast dank voor jullie hulp!

Instructie verplaatsing van en naar Zwart-Wit
Fietsen
Om voldoende afstand te kunnen houden in de fietsenstalling wordt het grasveldje bij veld 2 ook gebruikt als fietsenstalling.
·Als je op veld 1 traint, gebruik je de linker fietsenstalling;
·Als je op veld 2 traint, zet je je fiets in de rechter fietsenstalling;
·Als je op veld 3 of 4 traint, zet je je fiets op het grasveldje bij veld 2.

Tot eind mei mogen ouders niet op het complex komen kijken!!
Als je kinderen met de fiets brengt, blijf dan buiten het complex.

Halen en brengen met de auto
Halen en brengen met de auto is mogelijk. We verwachten meer auto’s dan normaal omdat er niet gecarpoold kan worden. Dientengevolge gelden aangepaste regels en routes:
·Parkeren is alleen toestaan voor trainers en vrijwilligers, in de achterste rij waar je het parkeerterrein oprijdt;
·De rij het dichtst bij het clubhuis is gereserveerd voor brengen/halen. Kinderen kunnen daar op 1.5 meter afstand in de (lege) parkeervakken wachten op de ouders. In deze rijen mag ook alleen kort gestopt worden om in te stappen;
·Als je kinderen met de auto brengt of haalt, stap dan zelf niet uit. Hou het veilig en geef elkaar de ruimte.

Routering:
Op de club zal bewegwijzering hangen en we willen iedereen met klem vragen zich daaraan te houden.

Rijroute brengen:Rijroute halen:Parkeren alleen voor trainers en vrijwilligers:NOGMAALS VOOR IEDEREEN:
·       
Ben je verkouden en/of heb je koorts: blijf thuis en laat het je trainer weten;
·       
Kom niet eerder dan 10 minuten voorafgaand aan de training aan;
·       
Ga direct na de training weer naar huis. 

Alleen indien we ons allemaal aan de instructies houden, kan onze jeugd blijvend aan de slag en kunnen onze senioren en veteranen binnenkort wellicht ook weer een balletje slaan.

Alvast dank aan allen en heel veel plezier!

Het Bestuur 
Bijlage